Rozdajemy postery edukacyjne

    

Z myślą o uczniach przygotowaliśmy cztery postery o porach roku nad Wisłą Warszawską. Postery świetnie nadają się do powieszenia na ścianie w szkole, np. w klasie biologicznej. Mają format 70 x 100 cm.
W ramach projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl rozdajemy je bezpłanie do szkół, ośrodków oświatowych, bibliotek, itp. Aż do wyczerpania zapasów, postery można u Nas zamawiać.

Zapraszamy do zgłaszania zapotrzebowania wysyłając mail na adres [email protected].

Untitled02

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.