Rozstrzygnięcie konkursu

    

W konkursie WIŚLANE ZAGADKI wzięło udział kilkanaście osób. Nagrody znajdą się więc dla wszystkich!:) Liczba uzyskanych punktów wahała się między 23 a 37 (na 39 punktów możliwych). Najlepszy wynik osiągnęła Anna Bojanko (37 punktów), która otrzyma od nas dodatkowo torbę z rybitwą!

Ze wszystkimi uczestnikami skontaktujemy się mailowo w celu omówienia szczegółów przekazania nagród.
Dziękujemy za udział w konkursie!

Prawidłowe odpowiedzi znajdziecie poniżej.

W konkursie WIŚLANE ZAGADKI wzięło udział kilkanaście osób, które podały do siebie kontakt. Liczba uzyskanych punktów wahała się między 23 a 37 na 39 punktów możliwych. Za każdą prawidłową odpowiedź można było otrzymać 1 punkt (za niepełną – 0,5 pkt). Poniżej prawidłowe odpowiedzi wraz z punktacją za poszczególne pytania)
Najlepszy wynik osiągnęła Anna Bojanko (37 punktów) – gratulujemy!

Z uczestnikami skontaktujemy się mailowo w celu omówienia szczegółów przekazania nagród (które znajdą sie dla wszystkich:) ).
Dziękujemy za udział w konkursie!

Prawidłowe odpowiedzi:

Pytanie 1. (5 pkt)
Na zdjeciach widać tropy:
1. dzika
2. zająca
3. wydry
4. bobra
5. sarny

Pytanie 2. (7 pkt)
Fotografie przedstawiają następujące gatunki roślin:
1. topola biała
2. topola czarna
3. chmiel
4. wierzba biała
5. czarny bez
6. klon jesionolistny
Obcy gatunek inwazyjny z Ameryki Północnej to klon jesionolistny

Pytanie 3. (6 pkt)
Na rysunkach przedstawione są następujące gatunki ptaków:
1. bielaczek
2. gągoł
3. mewa śmieszka
4. mewa siwa
5. kormoran
6. nurogęś

Pytanie 4. (5pkt)
Fotografie przedstawiają:
1. oznaczenie kilometrażu szlaku wodnego Wisły
2. boja znakująca szlak żeglugowy (mijana prawą burtą płynąc w dół rzeki)
3. budka dla nurogęsi
4. ujęcie pomocnicze Stacji Uzdatniania Wody „Praga”
5. boja znakująca szlak żeglugowy (mijana lewą burtą płynąc w dół rzeki)

Pytanie 5. (3 pkt)
Rezerwaty pokazane na mapach to:
1. Faunistyczny rezerwat przyrody „Ławice Kiełpińskie”
2. Faunistyczny rezerwat przyrody „Wyspy Zawadowskie”
3. Faunistyczny rezerwat przyrody „Wyspy Świderskie”

Pytanie 6. (7 pkt)
Na fotografiach przedstawione są dzioby następujących gatunków ptaków:
1. sieweczka rzeczna
2. rybitwa rzeczna
3. dziwonia
4. nurogęś
5. wrona
6. zimorodek
7. dzięcioł duży
8. piskliwiec
9. kowalik

Pytanie 7. (4 pkt)
Na zdjeciach widać ślady obecności:
1. sarny
2. dzięcioła czarnego
3. dzika
4. bobra

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.