Ruszyły pierwsze zajecia w Pawilonie Edukacyjnym!

    

Pierwsze zajęcia edukacyjne w pawilonie odbyły się w dniach 28 i 29 października 2019 r. Były to warsztaty pt. „Przyrodnicze skarby jesieni”, przeznaczone dla dzieci ze szkoły podstawowej i poprowadzone przez doświadczoną edukatorkę z dziedziny przyrody. W ramach zajęć uczestnikom zostały również przekazane obszerne informacje o projekcie WislaWarszawska.pl oraz o wybudowaniu pawilonu edukacyjnego w jego ramach. Ponadto, dzieci i ich opiekunowie mieli okazję zapoznać się z tablicą informacyjną postawioną przy pawilonie oraz publikacjami edukacyjno-promocyjnymi wyprodukowanymi w ramach projektu i innymi materiałami dotyczącymi doliny Wisły w Warszawie, które zostały udostępnione w pawilonie. W pierwszym dniu w zajęciach uczestniczyło 24 dzieci z klasy II Szkoły Podstawowej nr 127 w Warszawie, a w drugim – 13 dzieci w wieku 7-12 lat ze Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci w Warszawie.

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.