Scenariusze zajęć o Wiśle

    

Zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszami zajęć terenowych i plastycznych możliwych do wykorzystania w klasach I-III szkół podstawowych. Autorami scenariuszy są: Alicja Gasek i Paulina Piecewicz.

Polecamy także scenariusze lekcji o Wiśle, autorstwa dr Joanny Angiel (udostępnione przez Samodzielną Pracownię Informacji Obrazowej Marka Ostrowskiego, w ramach Warszawskeigo Tryptuku Edukacyjnego):

Scenariusz lekcji: Wisła w Warszawie – piękna i dzika
Scenariusz lekcji: Wisła w środowisku geograficznym oraz krajobrazie miasta
Scenariusz lekcji: „Czytanie” rzeki – warszawska Wisła i jej dolina

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.