Powstanie nowa ścieżka nad Wisłą

    

W ramach projektu we wrześniu bieżącego roku rozpoczęły się prace budowlane w międzywalu Wisły na terenie dzielnicy Żoliborz. Jest tam budowana ścieżka piesza nad samym brzegiem Wisły, która ciągnąć się będzie od terenu miejskiej plaży aż do Mostu Grota-Roweckiego. Budowana ścieżka poprowadzona została śladami dawnych wydeptów i dróg technologicznych kluczących między drzewami łęgowego lasu na żoliborskim brzegu.

Kontemplacja przyrody i obserwacje ptaków będą mogły być prowadzone na ścieżce wyłącznie pieszo; z racji bezpieczeństwa ludzi i przyrody obowiązywać tu będzie zakaz jazdy rowerem. Rowerzyści mogą swobodnie przemieszczać się położonym równolegle, żoliborskim odcinkiem Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego.

Żoliborz

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.