Seminarium ‚WISŁA WARSZAWSKA – rzeka i miasto’ – 15.06.2014

    

Zapraszamy serdecznie na seminarium „Rzeka i miasto”, które odbędzie się w niedzielę 15.06.2014, o godzinie 9.30 w budynku Wydziału Biologii.
Wstęp wolny!
Program spotkania znajdziecie TUTAJ.

ogloszenie_seminarium

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.