Szlak obserwacji przyrody nad Wisłą

    

Pod koniec zeszłego roku w ramach projektu LIFE+ Wislawarszawska.pl utworzono pierwszy w Warszawie szlak obserwacji ptaków oraz nadwiślańskiej przyrody. Szlak ma ok. 10 km długości i został poprowadzony na terenie międzywala oraz po koronie wałów przeciwpowodziowych w dzielnicach Mokotów i Wilanów. Przebieg szlaku wyznaczają w terenie słupki wyposażone  w tabliczki kierunkowe z logo projektu, na trasie szlaku znajduje się 8 tablic edukacyjnych oraz 2 punkty obserwacyjno-widokowe. Trasa biegnie od rejonu siedziby Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w środku Warszawy aż do okolic rezerwatu przyrody Wyspy Zawadowskie na obrzeżach miasta. Wędrówka szlakiem pozwala na przejście przez większość typów siedlisk przyrodniczych spotykanych na warszawskim międzywalu, takich jak lasy łęgowe, łąki zalewowe i rozległe piaszczyste odsypiska. Na odcinku gdzie koryto rzeki zaczyna przybierać charakter roztokowy ujrzeć można także naturalne piaszczyste wyspy gdzie gniazdują kolonijnie rybitwy, mewy i inne ptaki siewkowe. Przejście szlakiem jest bardzo interesujące o każdej porze roku i pozwala na obserwacje ptaków lęgowych, migrujących i zimujących na warszawskim odcinku rzeki. Szlak umożliwia uprawianie rekreacji połączonej z obserwacją przyrody nazywanej po angielsku „birdwatching”. W czasie takiej wycieczki można zobaczyć tu np. tak ciekawe i rzadkie gatunki jak: bielik, zimorodek, sieweczka obrożna, rybitwa białoczelna czy mewa czarnogłowa, a poza ptakami np. wydrę lub bobra europejskiego. Na początek i koniec szlaku można łatwo dotrzeć komunikacją miejską, niezależnie od tego czy chce się zacząć od Mokotowa czy Wilanowa. Na odcinek mokotowski dotrzeć można  autobusami dojeżdżającymi na Siekierki czyli np. autobusem linii 108 lub 167. Szlak w tym rejonie rozpoczyna się w okolicy przystanku Figowa. Na skraj odcinka wilanowskiego możemy z kolei dotrzeć autobusem linii 164 wysiadając na przystanku Bartyki lub Kępa Zawadowska.

szlakprzebiegverylow2

IMG_2010low

W ramach projektu LIFE+ Wislawarszawska.pl w grudniu została zakończona także budowa czterech miejsc postojowych dla samochodów, które mają służyć kanalizacji i ograniczeniu ruchu pojazdów silnikowych w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły w Warszawie. Jedno z nich powstało w okolicach rezerwatu przyrody Ławice Kiełpińskie w dzielnicy Białołęka, jedno w pobliżu plaży przy Moście Łazienkowskim w dzielnicy Praga Południe oraz dwa wzdłuż opisanego wyżej szlaku obserwacji ptaków w dzielnicy Mokotów przy ul. Rodzynkowej i ul. Bananowej. Miejsca te wyznaczają bezpieczne dla otaczającej przyrody i krajobrazu lokalizacje dojazdów i miejsc do parkowania i ułatwiają dodatkowo dotarcie do ścieżek, szlaków i plaż w celu kontemplacji unikalnej nadwiślańskiej przyrody.

IMG_2013low

W tym samym okresie w ramach projektu LIFE+ Wislawarszawska.pl postawione zostały tablice edukacyjne przy ścieżkach rekreacyjnych, w międzywalu, na prawym brzegu Wisły, wzdłuż ścieżki pieszej w dzielnicy Żoliborz oraz zostało uzupełnione zniszczone oznakowanie granic rezerwatów przyrody Wyspy Zawadowskie, Wyspy Świderskie i Ławice Kiełpińskie w okolicach Kępy Kiełpińskiej, Józefowa, Otwocka i dzielnicy Wawer w Warszawie.

IMG_1945low IMG_1977low 20141120_135629

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.