Tablica informacyjna przy Pawilonie

    

Nasz Pawilon Edukacyjny Kamień ma nową piękną tablicę informacyjną! Można się z niej dowiedzieć w ramach jakiego projektu został wykonany, przez kogo, dla kogo i dzięki komu 🙂

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.