Troć wędrowna

Autor: Janusz Ligięza    

Troć wędrownaSalmo trutta m trutta L. 1758
Kształt ciała troci wędrownej jest zbliżony do kształtu łososia, lecz trochę bardziej krępy, lekko bocznie spłaszczony, walcowaty. Trzon ogona szerszy. Głowa duża, zakończona obszernym pyskiem. W okresie tarła na dolnej szczęce samców pojawia się hak, który jest nieco mniejszy niż u łososia. W okresie pobytu w morzu ubarwienie grzbietu troci wędrownej jest ciemnosrebrzyste lub oliwkowosrebrzyste. Boki jaśniejsze srebrzystoszare. Brzuch jasnosrebrzysty. Na całym ciele liczne, ciemne, okrągłe, bądź owalne plamy. W odróżnieniu od łososia plamy występują również na płetwie grzbietowej i tłuszczowej. W okresie rozrodu ubarwienie zmienia się zwłaszcza na brzuchu na brązowe lub ciemnoszare. Osiąga długość do 100 cm. Występuje u wybrzeży Europy od Portugalii po Morze Białe, również w Morzu Bałtyckim. Zasiedla wody kanału La Manche. Spotykana jest na szkockim wybrzeżu, rzadziej w Islandii i Irlandii. Troć wędrowna wywodzi się z Europy i zachodniej Azji. Pod koniec XIX w. została wprowadzona do wód Ameryki, gdzie się zadomowiła. Podobnie jak łosoś jest rybą anadromiczną. Ryby wędrują w górę dorzecza wyżej niż łosoś. Po tarle trocie spływają do morza. W ciągu swego życia kilkakrotnie podejmują wędrówkę rozrodczą. Młode ryby zjadają przeważnie małe skorupiaki, owady i ich larwy. W miarę wzrostu coraz większy udział w ich pokarmie stanowią ryby. Osobniki dorosłe są bardzo żarłoczne. Przy odpowiednim składzie organizmów pokarmowych mięso troci wędrownej jest łososiowego koloru.

Ciąg tarłowy rozpoczyna się w lipcu i trwa do października. W Polskich rzekach tarło przypada na okres od września do grudnia. Czasami może się przeciągać do stycznia.

Okres ochronny troci wędrownej przypada od dnia 1 października do 31 grudnia w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele, oraz od dnia 1 grudnia do końca lutego na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedzielę. Wymiar ochronny w wodach słodkich wynosi 35 cm, a w morzu 50 cm. Dobowy limit połowowy wynosi 2 sztuki.

Ten opis pochodzi z wirtualnego projektu CHODŹ NAD WISŁĘ, który zrealizowała Fundacja Ja Wisła dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta St. Warszawy i wpłat z 1% podatku.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.