Urządzenia wodne elektrociepłowni Siekierki

Autor: mgr inż. Adam Roman Jacewicz    

Duże zakłady przemysłowe działające w Warszawie, jakimi są szczególnie elektrociepłownie, wymagają znacznych ilości wody. Dlatego zakłady te najczęściej są budowane nad rzekami. Typowym przykładem jest elektrociepłownia EC Siekierki. Ujęcie wody z Wisły dla tego zakładu znajduje się na lewym brzegu rzeki, nieco powyżej ujścia rz. Wilanówki. Woda pobierana bezpośrednio z rzeki i pompowana na teren elektrociepłowni używana jest głównie dla chłodzenia turbozespołów oraz do wytwarzania pary i ciepłej wody na potrzeby tej części miasta. Ta część wody, której użyto do chłodzenia zespołów, zrzucana jest powrotem do Wisły otwartym kanałem ziemnym. Oczywiście ma ona wysoką temperaturę i mocno podgrzewa wodę w rzece. Skutki widoczne są w zimie, gdy Wisła nie zamarza na dość dużym odcinku poniżej wylotu kanału zrzutowego.
Powyżej EC, w rejonie Kępy Zawadowskiej, bezpośrednio za wałem przeciwpowodziowym, znajduje się składowisko popiołów z zakładu. Dawniej nurt rzeki w tym miejscu niebezpiecznie zbliżał się do stopy wału. Przeprowadzone tu prace regulacyjne doprowadziły do odsunięcia nurtu na odpowiednią odległość i wzmocnienia wału.
Podobnie ujęcia wody z Wisły i wyloty ścieków mają też pozostałe elektrociepłownie oraz Huta Warszawa i Zakłady POLFA.

Ten opis pochodzi z wirtualnego projektu CHODŹ NAD WISŁĘ, który zrealizowała Fundacja Ja Wisła dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta St. Warszawy i wpłat z 1% podatku.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.