Walory natury Wisły Warszawskiej – relacja

Autor: Łukasz Bożycki    

Celem projektu realizowanego przez Okręg Mazowiecki Związku Polskich Fotografów Przyrody (OM ZPFP) była edukacja przyrodnicza mieszkańców Warszawy i przyległych gmin. Promowaliśmy ochronę przyrody, zwłaszcza w temacie zapewnienia spokoju ptakom w okresie lęgowym. Pokazywaliśmy piękno ekosystemów warszawskiej doliny Wisły jako miejsca współegzystowania wielu gatunków roślin i zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków. Będziemy także zachęcać mieszkańców Warszawy do aktywnego i twórczego spędzania czasu na tym terenie.

Projekt był kilkuetapowy. W pierwszym etapie przeprowadziliśmy otwarty konkurs fotograficzny „Walory natury Wisły warszawskiej”, połączony z plenerem fotograficznym „Nadwiślański fotospacer”, podczas którego odbył się wykład proekologiczny. Celem konkursu było zachęcenie do głębszego zapoznania się z nadwiślańską fauną i florą poprzez zaprezentowanie jej walorów. Kolejnym etapem było stworzenie ze zdjęć konkursowych pokazu multimedialnego w konwencji diaporamy fotograficznej (pokaz przenikających się wzajemnie zdjęć, zsynchronizowany z podkładem muzycznym). Nasze działania w projekcie zakończyliśmy cyklem wykładów proekologicznych w szkołach, podczas których prezentowaliśmy m.in. stworzoną wcześniej diaporamę „Walory natury Wisły warszawskiej”. Podstawowym przesłaniem wystąpień była ochrona przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem warszawskiego odcinka Wisły. Poruszaliśmy także temat ochrony ptaków, jak również udzielania im pomocy w sytuacji zagrożenia ich zdrowia i życia. Podczas wykładów zostały też omówione etyczne zasady fotografowania, które zapewniają bezpieczeństwo fotografowanym zwierzętom.

Konkurs Fotograficzny
Z ogromną przyjemnością zapraszaliśmy wszystkich do udziału w konkursie fotograficznym w ramach projektu „Walory natury Wisły warszawskiej”, organizowanym przez Okręg Mazowiecki Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Celem konkursu było uwiecznienie w kadrze niepowtarzalnego uroku warszawskiego odcinka Wisły. Zgłoszone fotografie prezentowały ulotność, tajemniczość, delikatność oraz niepowtarzalność danej chwili, czy to w bliskim ujęciu, czy też w szerszym spojrzeniu, bez względu na prezentowany temat, którym mogła być cała przyroda ożywiona, nieożywiona, a także zjawiska przyrodnicze. Zdjęcia portretowe zwierząt zawierały to, co jest dla portretu oczywiste, ale również przekazywały osobowość i charakter fotografowanego zwierzęcia w nowy, oryginalny sposób. Kadry prezentujące zachowania zwierząt przedstawiały niezapomniane, niepowtarzalne lub też dramatyczne momenty, przy jednoczesnym uwzględnieniu walorów estetycznych fotografii.

Zgłoszone zdjęcia zostały ocenione przez doświadczonych fotografów przyrody, którzy wyłonili zwycięzców spośród wszystkich uczestników konkursu. Z puli zgłoszonych zdjęć został także stworzony pokaz multimedialny z muzyką, który służył w projekcie do celów edukacyjnych. W konkursie przewidziane były wartościowe nagrody rzeczowe, dyplomy oraz promocja nagrodzonych autorów.
Miło jest nam poinformować, że spośród prac nadesłanych na konkurs jury w składzie: Agnieszka Czarnocka, Robert Toczewski, Paweł Wacławik wytypowało następujących zwycięzców:

I miejsce
„Łacha” Urszula Frydrych

1(1)

Nagrody:
album The Earth from the Air Yann Arthus-Bertrand
album Mazowsze w obiektywie
album Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 na Mazowszu

II miejsce
„Oko” Marek Zadrożny

2

Nagroda:
album Winter Jeffrey Conley

III miejsce
„Maska” Witold Gorzelski

3

Nagroda:
album Genesis Sebastiao Salgad

Dodatkowo przyznano wyróżnienia:
„W lewo zwrot” Witold Gorzelski

4

Nagroda:
film BBC Earth Największe cuda przyrody

„Linia brzegowa” Marek Zadrożny

5

Nagroda:
film BBC Earth Najpiękniejsze zjawiska przyrody

Pokaz multimedialny:

Projekt ZPFP jest częścią większego projektu LIFE+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”, realizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP) dzięki przyznanemu przez Komisję Europejską dofinansowaniu ze środków Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska (LIFE+) oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.