Warsztaty

Autor: Stowarzyszenie Mierz Wysoko    

W przedostatni poniedziałek listopada odbyły się na Brzeskiej warsztaty ornitologiczne, będące kontynuacją zajęć organizowanych w ramach programu edukacyjnego “Wisła – ptasia stolica”. Dzięki Adrianowi, który jest ornitologiem i świetnie zna się na ptakach, Brzeszkaczki dowiedziały się, jakie ptaki żyją nad Wisłą, również w Warszawie, blisko Brzeskiej, miały okazję zobaczyć nie tylko ich zdjęcia, ale również posłuchać nagrań różnych ptasich głosów. Dzieciaki próbowały rozpoznać, który głos należy do którego ptaka i musimy przyznać, że wychodziło im to bardzo dobrze! Po warsztatach z Adrianem do klubu przyszła Paulina, która poprowadziła zajęcia plastyczne. Najpierw Brzeszczaki miały kilka chwil na przyjrzenie się zdjęciom różnych ptaków, a potem wspólnie malowały ich figury wyrzeźbione w styropianie. Dzieciaki świetnie bawiły się na warsztatach. Była to nie tylko lekcja ornitologii, ale również współpracy.
Serdecznie dziękujemy Adrianowi i Paulinie za zajęcia!

Zdjecie0988x

Zdjecie0992x

Zdjcie0996x

Zdjecie0999x

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.