Weź udział w grze terenowej!

    

Weź udział w grze terenowej, którą przygotowaliśmy z okazji Światowego Dnia Wody! Zapraszamy w sobotę, 24 marca, na płytę Desantu przy porcie Czerniakowskim, gdzie odbędzie się piknik rodzinny organizowany przez MPWiK. Przy naszym stoisku, w namiocie, będzie można porozmawiać o projekcie LIFE+ WislaWarszawska.pl, a od godziny 10.00 rozpoczniemy wydawanie instrukcji do gry terenowej. Uczestników czeka wiele atrakcji – rozwiązywanie zadań, poszukiwanie w terenie przewodników, którzy będą opowiadali ciekawe historie o Wiśle, przyrodzie i dawnych czasach. Ornitolog, lornetki oraz folder o ptakach nad Wisłą pomogą chętnym w nauce rozpoznawania ptaków. Informacja o Dniu Wody na stronie: http://www.mpwik.com.pl/o-firmie/swiatowy-dzien-wody-201

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.