‚Wisła jako korytarz ekologiczny’

    

Już w najbliższy piątek 22 listopada wykład pt. „Wisła jako korytarz ekologiczny” (z cyklu wykładów i wycieczek „Świat zwierząt doliny Wisły”).

Gdzie: Urząd Dzielnicy Praga Północ, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, sala zebrań, parter.
Kiedy: 22 listopada, piątek, godz. 17.30.

Zapraszamy serdecznie! Wstęp jak zwykle wolny!

wyklad_korytarz

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.