Włącz telewizor i obejrzyj nasz film o warszawskiej Wiśle!

    

30 maja, godz. 19.12
TVP Warszawa

ww_dvd_wizual50procx

Screenshot_2

Screenshot_3

Serdecznie zapraszamy!

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.