Wycieczka ornitologiczna wzdłuż Wisły – 28 kwietnia

    

Zapraszamy na kolejną, jak zwykle bezpłatną, wycieczkę wzdłuż Wisły. Tym razem w okolicach Siekierek. Spotykamy się na lewym brzegu i idziemy na południe. Będziemy się starali wybrać taka trasę, żeby wysoka woda w Wiśle nie przeszkodziła nam w wędrówce.

Zbiórka 28 kwietnia, w niedzielę, o 8.30, na pętli autobusu 167 pod kościołem (sanktuarium) na Siekierkach.
Wycieczkę poprowadzi doświadczony terenowiec, ornitolog, Robert Miciałkiewicz.

Wycieczka potrwa pewnie około 2 godzin, ale odłączyć można się w każdej chwili. Co najmniej część trasy będzie w łatwym terenie: po szerokiej, utwardzonej ścieżce na wale przeciwpowodziowym.

Idziemy razem już od listopada zeszłego roku. Będzie to więc kolejna z cyklu wycieczek.

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.