Wycieczka przyrodnicza w sobotę 10 listopada!

    

Szanowni miłośnicy ptactwa, zapraszamy Was na wspólne wyjście w teren. Już w tę sobotę, 10 listopada! Wycieczkę poprowadzi doświadczony ornitolog, Robert Miciałkiewicz.

Zaczynamy niedaleko południowej granicy obszaru projektowego, przy ujściu Świdra do Wisły, i idziemy na północ. Tam jest bardzo pięknie. Dojazd linią prywatną minibus bis. Wysiadamy na przystanku Józefów Górki, tuż przed przystankiem Świdry Wielkie. Zbiórkę robimy na tymże przystanku Józefów Górki o 10.15.Rozkład (z przystankami, gdzie on się zatrzymuje) jest tu: http://www.minibus.com.pl/nowa/2012/1_09_2012/Bis_soboty-niedziele_WAWA_otw.pdf Z przystanku trzeba będzie dojść około 800 metrów prosto na południe, wzdłuż szosy – do rzeki Świder. Tam zejdziemy z szosy i wzdłuż Świdra przejdziemy do Wisły, a potem pójdziemy wzdłuż niej dalej, na północ. Będzie to jedna z cyklu wycieczek. Planujemy ich całą serię wzdłuż obszaru naszego projektu Life+. Taki dłuższy cykl wycieczek jest szczególnie atrakcyjny ponieważ: – zapaleńcy mogą przejść całość terenu projektowego i poznać różnorodność nadwiślańskiej przyrody oraz jej jej zmiany w zależności od odległości od centrum miasta, – daje możliwość zobaczenia różnorodności przyrody nadwiślańskiej, różnych środowisk i związanych z nimi różnych gatunków ptaków, – w trakcie cyklu wycieczek będzie możliwość zaobserwowania jak zmienia się skład gatunkowy i liczebność ptactwa korzystającego z Wisły Warszawskiej wraz ze zmianami pogody, pór roku itd. – biorąc udział w wielu wycieczkach uczestnik przejdzie tak naprawdę obszerny kurs ornitologii terenowej.

W trakcie wycieczek przewodnik przedstawi charakterystykę Wisły, związanej z nią roślinności i fauny, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków. W okresie jesiennym szczególnie ciekawa jest obserwacja ptaków migrujących wzdłuż rzeki w górę Wisły. Ważne siedliska ptaków, które poznają uczestnicy wycieczek to m. in. łachy piaszczyste, łęgi, zarośla wiklinowe, starorzecza. Ptaki nie tylko będą obserwowane za pomocą lornetek i lunet, ale także będzie można uczyć się rozpoznawać ich głosy. Identyfikacja głosowa ptaków należy do najtrudniejszych dziedzin ornitologii, a jednocześnie jest niezbędna jeśli chce się rozpoznawać w terenie. Wycieczka jest organizowana w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (LIFE09 NAT/PL/000264). Projekt ten jest realizowany przez m.st. Warszawa oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, dzięki wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.