Wycieczka przyrodnicza w sobotę 24 listopada. Zapraszamy!

    

Szanowni miłośnicy ptactwa, zapraszamy Was na kolejne wspólne wyjście w teren. Wybieramy się nad Wisłę już w tę sobotę, 24 listopada! Wycieczkę poprowadzi doświadczony ornitolog, Robert Miciałkiewicz. Zaczynamy na wysokości Warszawy – Falenicy.
Zbiórka o 9.00, przystanek autobusowy Bysławska. Dojazd z Warszawy autobusami 142, 146, 213, 702.Z przystanku przejdziemy do Wisły, a potem pójdziemy wzdłuż niej dalej, na północ.

Cykl wycieczek:
Planujemy ich całą serię wzdłuż obszaru naszego projektu Life+. Taki dłuższy cykl wycieczek jest szczególnie atrakcyjny ponieważ:
– zapaleńcy mogą przejść całość terenu projektowego i poznaćróżnorodność nadwiślańskiej przyrody oraz jej jej zmiany w zależności od odległości od centrum miasta,
– daje możliwość zobaczenia różnorodności przyrody nadwiślańskiej, różnych środowisk i związanych z nimi różnych gatunków ptaków,
– w trakcie cyklu wycieczek będzie możliwość zaobserwowania jak zmienia się skład gatunkowy i liczebność ptactwa korzystającego z Wisły Warszawskiej wraz ze zmianami pogody, pór roku itd.
– biorąc udział w wielu wycieczkach uczestnik przejdzie obszerny kurs ornitologii terenowej.
W trakcie wycieczek przewodnik przedstawi charakterystykę Wisły, związanej z nią roślinności i fauny, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków.

W okresie jesiennym szczególnie ciekawa jest obserwacja ptaków migrujących wzdłuż rzeki w górę Wisły. Ważne siedliska ptaków, które poznają uczestnicy wycieczek to m. in. łachy piaszczyste, łęgi,zarośla wiklinowe, starorzecza. Ptaki nie tylko będą obserwowane za pomocą lornetek i lunet, ale także będzie można uczyć się rozpoznawać ich głosy. Identyfikacja głosowa ptaków należy do najtrudniejszych dziedzin ornitologii, a jednocześnie jest niezbędna jeśli chce się rozpoznawać w terenie.

Wycieczka jest organizowana w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (LIFE09 NAT/PL/000264). Projekt ten jest realizowany przez m.st. Warszawa oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, dzięki wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji Narodowego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

D.Z.

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.