Wykład

    

Już w najbliższy piątek odbędzie sie wykład „Płazy i gady doliny Wisły” odbędzie się w ramach cyklu bezpłatnych, otwartych wykładów i wycieczek pt. „Świat zwierząt doliny Wisły” (więcej informacji o wykładach i wycieczkach z tego cyklu TUTAJ )
Prowadzić je będzie dr hab. Jerzy Romanowski z Centrum Badań Ekologicznych PAN.
Wykład odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ, ul. Kłopotowskiego 15, na parterze, w sali zebrań.

Zapraszamy!

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.