Wyniki konkursu!

    

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom gry terenowej „Wokół portu Czerniakowskiego”, którą zorganizowaliśmy z okazji Światowego Dnia Wody, 24 marca br. Postanowiliśmy nagrodzić osoby, które oddały wypełnione karty konkursowe i odpowiedziały prawidłowo na conajmniej 9 z 10 pytań. Nagrodami są wycieczki przyrodnicze w okolice Wysp Zawadowskich – jedne z najciekawszych, pod względem ornitlogicznym, terenów w obrębie aglomeracji warszawskiej. Kameralny charakter wycieczki (max. 10 osób), lornetki dla każdego, przewodnik – ornitolog z lunetą oraz przewodniki do rozpoznawania ptaków – pomogą w nawiązaniu bliższej znajomości z ptakami żyjącymi nad Wisłą i doświadczeniu dzikiego charakteru nadrzecznego lasu łęgowego. Szczegółowe informacje o terminach wycieczek prześlemy osobno do wszystkich nagrodzonych osób.

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.