Wyniki konkursu

Autor: Ewa Kominek    

16.07.2013

Z przyjemnością informujemy, iż Komisja konkursu dotacyjnego dla NGO „Inicjatywy Nadwiślańskie” postanowiła przyznać dofinansowanie na realizację projektów w pełnym wymiarze następującym Aplikantom:

Dofinansowane projekty są związane z różnorodnymi formami edukacji przyrodniczej skierowanej do mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Dofinansowaniem zostaną objęte akcje terenowe pokazujące wiślaną przyrodę z łodzi, kajaka i lądu, warsztaty przyrodnicze i fotograficzne oraz szkolenia dla wolontariuszy. Działania będą realizowane na obszarze projektu WislaWarszawska.pl, w okresie od 24.07 do 31.11. 2013 roku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Aplikantom za przygotowanie i złożenie wniosków projektowych oraz gratulujemy otrzymania dofinansowania.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.