Zaplanujmy wyposażenie i program działania pawilonu edukacyjnego nad Wisłą!

    

Jednym z działań projektu „LIFE+ WislaWarszawska.pl” jest stworzenie pawilonu edukacyjnego nad Wisłą, dzięki któremu mieszkańcy Warszawy będą mogli rozwijać swoją wiedzę na temat ptaków zamieszkujących brzegi Wisły oraz samej rzeki. Ośrodek ma powstać na prawym brzegu Wisły na terenie dzielnicy Praga Północ (rejon Golędzinowa, w okolicach Mostu Gdańskiego).

Zaplanuj z nami wyposażenie oraz program działania pawilonu!

Jesteś nauczycielem w przedszkolu, w szkole podstawowej lub w gimnazjum?
Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach, podczas których zidentyfikujemy potrzeby uczniów.

Konsultacje w tej sprawie trwają do 30 września 2013 r.

Terminy spotkań i zgłoszeń w zakładce HARMONOGRAM

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.