Zmiana terminu wykładu

    

Wykład pt. „Ryby i bezkręgowce doliny Wisły” (z cyklu wykładów i wycieczek „Świat zwierząt doliny Wisły”), planowany na 8 listopada odbędzie się tydzień później, czyli 15 listopada.

Miejsce i godzina bez zmian:
Urząd Dzielnicy Praga Północ, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, sala zebrań, parter.
15 listopada, piątek, godz. 17.30.

romanowski_wyklad

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.