Wycinki drzew i krzewów w ramach projektu – informacja

    

W ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” planowane są działania polegające na usuwaniu zarośli wiklinowych w celu odtwarzania dogodnych siedlisk lęgowych i miejsc żerowania ptaków siewkowych.

Projekt Wislawarszawska.pl ma za zadanie poprawić warunki życia ptakom z rzędu siewkowych w obszarze, więc usuwanie zarośli wiklinowych w starannie wybranych lokalizacjach jest podstawowym zadaniem mającym temu służyć. Należy zaznaczyć, że obszar NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły został powołany głównie w celu ochrony gniazdujących tu największych w Polsce populacji mewy siwej, rybitwy białoczelnej i sieweczki obrożnej, poza tym znaczące w skali kraju są też populacje lęgowe: rybitwy rzecznej, sieweczki rzecznej oraz mewy c zarnogłowej. Wymienione gatunki gniazdują między innymi w granicach obszaru objętego działaniami w ramach naszego projektu.

Przeczytaj więcej…

Zapraszamy na spotkania informacyjne i wycieczkę na temat wycinek w ramach projektu a także na spotkania na temat systemu reagowania na niszczenie przyrody w międzywalu Wisły w Wawrze i Wilanowie.
Informacje o datach spotkań znajdują się w dziale HARMONOGRAM. Wszystkie spotkania odbędą się w dwóch pierwszych tygodniach października.

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.